ក្រុមការងារ​ជីវភាពចុះត្រួតពិនិត្យ​តំបន់​ប្រតិបត្តិការសឹករង​តាកែវ

ថ្មីកន្លងទៅនេះ  ក្រុមការងារជីវភាពចុះត្រួត​ពិនិត្យបញ្ជាការដ្ឋាន​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​សឹកតាកែវ​​ដើម្បី​តានដាន​ការអនុវត្ត​ និង​ផ្ដល់​មតិ​កែលម្អ​សំដៅ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ហូបចុក ស្នាក់នៅ និង​បង្កបង្កើន​ផល​កាន់តែ​មាន​ដំណើរ​ប្រសើរ​ឡើង​ជា​លំដាប់។

ទន្ទឹមនេះ  ក្រុមជីវភាព​ក៏បាន​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការផ្ទេរ ប្រគល់​បន្លែ ត្រី សាច់ រវាង​អាជីវករ​និង​យោធិន​ជា​បន្ត ដែលនេះ​ជា​សកម្មភាព​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​លើកដំបូង​តាំង​ពីចុង​ឆ្នាំ ២០១៣ មក​ម្លេះ ប៉ុន្តែក្រុមជីវភាព​តែ​ងបន្ត​ចុះ ត្រួតពិនិត្យ និង​ស្វែងរក​ការ​កែលម្អ​ជា​បន្ថែមទៀត ដើម្បី​ធានា​យោធិន​គ្រប់រូប មាន​ការហូបចុក គ្រប់គ្រាន់  អនាម័យ និង​សុខភាពល្អ។