កងទ័ព​ប្រជាជនចិន​ផ្ដល់​ថ្នាំ​បន្សាបពស់ចឹក

កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ នាយកដ្ឋាន​សុខាភិបាល ក្រសួងការពារជាតិ បានទទួល​ថ្នាំ​បន្សាប​ពស់ចឹក​ ពីកងទ័ព​ប្រជាជន​ចិន ចំនួន ៧០០ ប្រអប់ បន្ថែមពី ១.០០០ កាលពីលើកមុន ។

ឧត្តម​សេនីយ​ឯក​ គង់ សាលី ប្រធាន​​នាយកដ្ឋាន​សុខភាភិបាល បាន​ថ្លែងអំណរ​គុណ​ចំពោះ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ចិន និង​បាន​លើក​ឡើង​អំពី​តម្រូវការ​ពិត​នៃ​ថ្នាំ​បន្សាប​ពឹសពស់។