សារ​ជូនពរ​របស់​នាយឧត្តម​សេនីយ​ ស៊ុំ សំណាង ចំពោះ​នាយ​ឧត្តម​សេនីយ ទៀ បាញ់