យោធិន​នៅ​ភូមិភាគ​ ១ ពង្រឹង​ការ​យល់ដឹង​អំពី​គ្រឿង​ញៀន

ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ នាយកដ្ឋាន​សុខាភិបាល​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ ហិរញវត្ថុ សហការ​ជាមួយ​នាយកដ្ឋាន​អធិការកិច្ច​ក្រសួងការពារជាតិ បាន​ចុះ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ការ​ទប់ស្កាត់ ការប្រើ​ប្រាស់ ការជួញដូរ​ផល់ប៉ះពាល់ និង​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ខុស​ច្បាប់។

កម្មវិធី​នេះ​បានធ្វើ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យយោធភូមិភាគទី ១ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ដែល​មាន​សិក្ខាកាម​ចូលរួម​ចំនួន ៧៣ នាក់។