កងពលតូច ១២៨ កែ​សម្រួល​ការ​រស់នៅ​ដោយសារ​ទឹក​ជំនន់

ថ្ងៃទី១៣ ដល់ ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨៖ វរៈសេនាតូចលេខ ២៨៤ និង ២៨៥ ចំណុះ​កង​ពល​តូច​លេខ ១២៨ ប្រចាំការ​ការពារ​ខែ្សបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ អូរតាងាវ បាន​ធ្វើការ​កែសម្រួល​ទីតាំង មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​រក្សា​បាន​ស្ថានភាព​រស់នៅ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​ជាច្រើន​លើក​ច្រើន​សារ​កន្លងមក ។