ពលទាហាន​ល្បាត​តាម​ព្រំដែន​ទទួល​កញ្ចប់​ល្បាត

កន្លងទៅថ្មីៗនេះ នាយទាហាន​ពីនាយកដ្ឋាន​សុខាភិបាល អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ បាននាំ​យក​កញ្ចប់​ល្បាត ទៅចែក​ជូន នាយទាហាន និង ពលទាហាន ក្នុងតំបន់​ប្រត្តិបត្តិការ​សឹករង ខេត្តស្ទឹងត្រែង និង កម្លាំងកង​ពល​លេខ ១២៨ ដែល​កំពុង​ឈ​ជើង​ការពារ​ខ្សែប​ន្ទាត់​ព្រំដែន កម្ពុជា-ឡាវ ។