អង្គភាពជួរមុខ​ទទួលរបបត្រីមាស​ទីពីរ ឆ្នាំ ២០១៩

ក្រុមការងារស្បៀង​របស់នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង តំណាង​អង្គភាពយោធភូមិភាគទី​១ កំពុង​ធ្វើការត្រួត​ពិនិត្យប្រគល់​ទទួលរបប​អង្ករត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៩ បញ្ចូលទុកដាក់ក្នុងឃ្លាំង​ឲ្យបាន​គត់មត់​ទាន់រដូវប្រាំង ។

ក្នុងការ​ប្រគល់ទទួល​អង្ករនេះ ធ្វើតាមរូបភាពដៃ ៣ ដើម្បីជៀសវាង​កើតមាន​បាតុភាព​ផ្សេងៗ ធានាបាន នូវគុណភាព បរិមាណ និង តម្លាភាព ។ ក្រៅពីនេះ ក្នុងថ្ងៃទី​ ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ អង្គភាព​កងពលលេខ ១២៨ នៅវរៈសេនាតូច ២៨៥ និង ២៨៤ ដែលជាអង្គភាព​ឈរ​ជើង​ជួរមុខ​បំផុត​ការពារបូរណភាពទឹកដី ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ បានទទួលប្រាក់បៀវត្សខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ រួចហើយ ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិក្នុងពេលខាងមុខនេះ ។