ឧត្តមសេនីយឯក លី កុសល ផ្សព្វផ្សាយប្រកាសកញ្ចប់ថវិកា ឆ្នាំ ២០២០

នាពេលថ្មីៗនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក លី កុសល អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងការពារជាតិ បាន​​ផ្សព្វផ្សាយ​ការប្រកាស​កញ្ចប់ថវិកា​ជំនាញឆ្នាំ ២០២០ ដល់​មន្ត្រី​ជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ណែនាំ​អំពី​ការរៀបចំ​ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា ឆ្នាំ២០២១។

ក្រោម​ក្របខណ្ឌ​នៃ​កំណែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​សំដៅ​ធានា ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និង​គណនេយ្យភាព កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ​ ត្រូវ​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្រ្ត​ថវិកា​ប្រចាំឆ្នាំ និង​ប្រើប្រាស់​កញ្ចប់​ថវិកា ឲ្យ​បាន​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ជាបន្ត​ទៅទៀត។

ទន្ទឹមនេះ រដ្ឋាភិបាល​ក៏បាន​ចាត់ទុកថា​ថវិកា​ការពារជាតិ​គឺជា​អាទិភាព​ខ្ពស់មួយ ដើម្បីការពារបាន​បូរណភាពទឹកដី និង​សុខុមាលភាព​របស់យោធិន​គ្រប់រូប។