សារអបអរ​សាទរ​ពី​នាយ​ឧត្តមសេនីយ​ស៊ុំ សំណាង ជូន​សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន - Department General of Logistics - Finance

សារអបអរ​សាទរ​ពី​នាយ​ឧត្តមសេនីយ​ស៊ុំ សំណាង ជូន​សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន