ការ​ចុះពិនិត្យ​ណែនាំ​នៅ​បញ្ជាការដ្ឋាន​អង្គរក្ស​ក្រាំង​ចេក

ក្រុមជីវភាព​ដែលដឹកនាំដោយ​ឩត្តមសេនីយឯក ​តាន់ ថាណា អគ្គនាយករង​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ​ក្រសួងការពារជាតិ បាន​ចុះ​ពិនិត្យ​ណែនាំ​នៅ​បញ្ជាការដ្ឋាន​អង្គរក្ស​ក្រាំងចេក ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​ឃ្លាំង  គិលានដ្ឋាន និង​ការគ្រប់គ្រង​ការធានា​ជីវភាព។