បណ្ដាខេត្តនៃយោធភូមិភាគទី ១ ទទួលរបបសម្ភារផ្ទះបាយ

នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចុះ​បើក​ផ្ដល់​សម្ភារៈ​ផ្ទះបាយ​ជូន​​​ដល់​បណ្ដាខេត្ត​តាម​យោធភូមិភាគទី១ ដូចជា សឹករងមណ្ឌលគីរី រតនៈគីរី ​ ស្ទឹងត្រែង កងពលតូចលេខ១២៨ និង ទីបញ្ជាកាយោធភូមិភាគទី១។

អង្គភាពទាំងនេះ​ទទួល​សម្ភារៈ​ដូចជា ​ធុងទឹក ប៉ោតទឹក ឆ្នាំង ចាន...។

ការផ្ទេរ​និង​ប្រគល់​តែត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ទាន់ពេល និង​ដោយ​តម្លាភាព​ដើម្បី​ពេញ​ដល់​តម្រូវការប្រើប្រាស់​តាម​រដូវកាល។