យោធិន​នៅ​កងពលតូច ៩៩ បង្កើន​ជំនាញ​បើកបរ និង​ច្បាប់​ចរាចរ

ថ្ងៃទី ៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨៖ យោធិន​នៅ​ទី​បញ្ជាការ​កងពលតូច​ដឹកជញ្ជូន​លេខ ៩៩ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចូល​រួម​វគ្គ​ហ្វឹកហ្វឺន​ជំនាញ​អ្នក​បើកបរ​រថយន្ត​ធុន​ធ្ងន់ និង រៀន​សូត្រ​បន្ថែម​អំពី​ច្បាប់​ចរាចរ​ថ្មី។