កងអនុវសេនាធំលេខ ១ ក្រចះ​មានការ​ច្នៃប្រឌិតល្អ

សកម្មភាពក្រុមប្រចាំការទិសយោធភូមិភាគទី២ នៃនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងការពារជាតិ សហការជាមួយតំណាងការិយាល័យទី៤កងទ័ពជើងគោក ចុះពិនិត្យការងារបង្កបង្កើនផល ចិញ្ចឹមសត្វ ការងារជំនាញ និងការងារផ្ទះបាយ នៅកងអនុសេនាធំលេខ១ នៃកងវរសេនាតូចលេខ៤ តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងក្រចេះ ប្រចាំ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ នៅថ្ងៃទី៥ ខែសីហា  ឆ្នាំ២០២០។

ក្រុមការងារ​កោតសរសើរ​ចំពោះ​ការ​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម និង​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​របស់​ក្រុមបង្ក​បង្កើន​ផល​នៃ​អនុសេនាធំលេខ១។